ΚΛΕΙΔΙ ΛΙΝΙΑΣ 500-1000 mm

Ρυθμιζόμενο Κλειδί Λίνιας με δυνατότητα ανοίγματος από 500 έως 1000 mm. Για τον χειρισμό του απαιτούνται δύο άτομα, καθώς είναι σχεδιασμένη και για την μετακίνηση πλακών  φρεατίων.

Comments Off on ΚΛΕΙΔΙ ΛΙΝΙΑΣ 500-1000 mm