ΤΡΟΛΕΪ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ

Το νέο καινοτόμο προϊόν κατασκευάστηκε με στόχο την αύξηση της παραγωγής, καθώς και την μείωση μυοσκελετικών παθήσεων  από την λανθασμένη στάση του σώματος  στην εφαρμογή κεραμικών. Με το τρόλεϊ εφαρμογής κεραμικών η τοποθέτηση έγινε παιχνίδι!!!