ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΛΑΣ, ΒΕΡΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΗΣ

 Η εταιρεία μας έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει ένα νέο πρωτοπόρο προϊόν για την αξιόπιστη ασφάλεια στο χώρο εργασία σας.

Τα προστατευτικά σκάλας, βεραντών και οροφής  είναι κατασκευασμένα από πασαμάνο, εύκολα στην μεταφορά και προσαρμόζονται γρήγορα χωρίς δυσκολίες.

Για εμάς η Ασφάλεια και Υγεία παίζουν πρωταρχικό Ρόλο γι αυτό και έχουμε κατασκευάσει τα προστατευτικά σκάλας, βεραντών και οροφής.  Με τα προστατευτικά σκάλας και βεραντών μπορείτε να προλάβετε τυχόν ατυχήματα στον χώρο εργασίας, διατηρώντας ασφαλή την προσέλευση των εργατών σας. Επίσης με τα προστατευτικά βεραντών μπορείτε να αποφύγετε ένα μεγάλο κόστος εφαρμογής σκαλωσιών.

Διαστάσεις:

Πτυσσόμενο κολωνάκι:

185cm μέγιστο

135cm ελάχιστο

Σωλήνες:

100cm

150cm

200cm

Βάρος:

1.4kg  σωλήνα 100cm

2.3kg σωλήνα 150cm

2.8kg σωλήνα 200cm