ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΛΑΣ, ΒΕΡΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΗΣ

 Η εταιρεία μας έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει ένα νέο πρωτοπόρο προϊόν για την αξιόπιστη ασφάλεια στο χώρο εργασία σας.

Τα προστατευτικά σκάλας, βεραντών και οροφής  είναι κατασκευασμένα από πασαμάνο, εύκολα στην μεταφορά και προσαρμόζονται γρήγορα χωρίς δυσκολίες.

Για εμάς η Ασφάλεια και Υγεία παίζουν πρωταρχικό Ρόλο γι αυτό και έχουμε κατασκευάσει τα προστατευτικά σκάλας, βεραντών και οροφής.  Με τα προστατευτικά σκάλας και βεραντών μπορείτε να προλάβετε τυχόν ατυχήματα στον χώρο εργασίας, διατηρώντας ασφαλή την προσέλευση των εργατών σας. Επίσης με τα προστατευτικά βεραντών μπορείτε να αποφύγετε ένα μεγάλο κόστος εφαρμογής σκαλωσιών.

Διαστάσεις

Ύψος Πτυσσόμενο Κολωνάκι

 

 

Μέγιστο ύψος   1.85cm

Κατώτατο ύψος 1.35cm

Απαιτούμενο ύψος προστασίας  1.10cm

Σωλήνες

26mm-32mm

26mm-32mm

26mm-32mm

1.00cm πτυσσόμενες 1.70cm

1.50cm πτυσσόμενες 2.20cm

2.00cm πτυσσόμενες 2.50cm

Βάρος

1.4kg σωλήνα 1.00cm

2.3kg σωλήνα 1.50cm

2.8kg σωλήνα 2.00cm