ΚΛΕΙΔΙ ΛΙΝΙΑΣ 500-1000 mm

Ρυθμιζόμενο Κλειδί Λίνιας με δυνατότητα ανοίγματος από 500 έως 1000 mm. Για τον χειρισμό του απαιτούνται δύο άτομα, καθώς είναι σχεδιασμένη και για την μετακίνηση πλακών  φρεατίων.