ΚΛΕΙΔΙ ΛΙΝΙΑΣ 30-200 mm

Ρυθμιζόμενο Κλειδί Λίνιας με δυνατότητα ανοίγματος από 30 έως 200 mm. Για τον χειρισμό του απαιτούνται δύο άτομα.