ΑΡΠΑΓΑΣ (ΠΙΑΣΤΡΑ) ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΟΥΒΛΑ ΜΕΧΡΙ 33ΕΚ

Ο Άρπαγας ενεργοποιείται από το φορτίο και απαιτεί μόνο ένα άτομο για το χειρισμό του. Είναι κατάλληλο για την μεταφορά ελληνικών τούβλων εντός της οικοδομής.